Intensive Mini Kit Naturel

€ 12,45

Intensive Mini Kit Naturel

€ 12,45

ntensive Tinting Kit MINI  in de kleur Naturel.

De Intensive Tinting Kit Mini bevat:
➤ Tint Kleur Naturel
➤ Cream Developer Oxidant 3% 20ML
➤ Mixing stick
➤ Mini Brush
➤ Mixing Bowl (plastic)